ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ένας πανελλαδικός σχολικός διαγωνισμός για την εισαγωγή των μαθητών στην έννοια και την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας, των απειλούμενων ειδών και οικοσυστημάτων με επίκεντρο τον ελλαδικό χώρο.

Σκοπός είναι να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιήθουν και να αφυπνιστούνε οι μαθητές της χώρας μας, από άκρη σε άκρη για τα οφέλη και την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας και συγκεκριμένα για την επιτακτική ανάγκη διάσωσης των 5 ζώων του ελλαδικού χώρου που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Να υποστηρίξουμε και να εμπνεύσουμε τα παιδιά να δημιουργήσουν κάτι όμορφο και ελπιδοφόρο για τη διάσωσή τους που αφενός θα επιβραβευθεί και αφετέρου θα διαδοθεί και εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".